Misija

Mūsu misija ir nodrošināt, lai katrs iztērētais eiro sniegtu vislielāko labumu cilvēkiem, viņu veselībai un sabiedrībai kopumā.

Mērķis

Mūsu mērķis ir palīdzēt nodrošināt ilgtspējīgus risinājumus visos līmeņos un ar savu darbību mēs vēlamies uzlabot vidi un palīdzēt sabiedrībai.

Resursi

Mums ir licences, resursi un personāls, lai visaptveroši vadītu visus ar azbestu saistītos projektus un nodrošinātu pilnīgu vides risinājumu.

Atbildība

Mēs esam atbildīgs uzņēmējs, kam darbības ilgtspējības nodrošināšana ir ļoti svarīga.

Mūsu piedāvātie pakalpojumi

Identifikācija

Azbesta saturošo materiālu (ASM) atpazīšana un identifikācija

Paraugu ņemšana

Lai pārliecinātos vai ēkā / objektā ir azbesta šķiedras, tiek ņemti gaisa un materiāla paraugi

Risku novērtēšana

Azbesta saturošo materiālu (ASM) apsaimniekošanas risku novērtēšana. Instruktāžu veikšanas.

Objekta attīrīšana no azbesta saturošiem materiāliem (ASM), piem. šīferis, caurules, situmizolācija u.c.

Monitorings

Azbesta saturošo materiālu (ASM) apsaimniekošanas pasākumu (demontāžas, sanācijas , u.c.) drošības atbilstības izvērtēšana.

Papildus novērtēšana

Kad beigušies demontāžas darbi un jānovērtē vai ēka / objekts ir bez azbesta šķiedru klātbūtnes

Inventarizācija

Esošo azbesta saturošo materiālu (ASM) stāvokļa (regulāra) inventarizācija ēkās / objektos (forma).

 • Direktīva

  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/148/EK [15. pants]

  Pirms uzsākt ar azbestu saistītus nojaukšanas vai aizvākšanas darbus, uzņēmumiem jāpierāda sava kvalifikācija šajā jomā. Pierādījumus sniedz atbilstīgi valsts tiesību aktiem un/vai praksei. Avots: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/148/EK ( 2009. gada 30. novembris ) par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar pakļaušanu azbe...
 • Direktīva

  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/148/EK [19. pants 2. punkts]

  Darba devējam īpašā reģistrā jāieraksta to darbinieku vārdi, kas atbildīgi par 3. panta 1. punktā minēto darbību veikšanu, norādot darbības raksturu un ilgumu, kā arī pakāpi, kādā notikusi darbinieku pakļaušana azbesta iedarbībai. Šis reģistrs ir pieejams ārstam un/vai iestādei, kas atbildīga par medicīnisko uzraudzību. Ikvienam darbiniekam ir piee...
 • Direktīva

  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/148/EK [19. pants 3. punkts]

  Darba devējs veselības pārbaužu datus glabā vismaz 40 gadus pēc tam, kad beigusies iedarbība, un to veic atbilstīgi valsts tiesību aktiem un/vai praksei. Avots: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/148/EK ( 2009. gada 30. novembris ) par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar pakļaušanu azbesta iedarbībai darba vietā...
AUGŠĀ