• Melnie metāli

  160117
 • Krāsainie metāli

  160118
 • Naftas produktus saturoši atkritumi

  160708
 • Bīstamas vielas saturoša augsne un akmeņi

  170503
 • Azbestu saturoši izolācijas materiāli

  170601
 • Azbestu saturoši būvmateriāli

  170605
 • Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei

  170904
 • Baterijas un akumulatori, kas iekļauti 160601, 160602 vai 160603 klasē, un nešķirotas baterijas un akumulatori...

  200133
 • Baterijas un akumulatori, kuri neatbilst 200133 klasei

  200134

* EAK - Eiropas Atkritumu Kods (EWC)

Atzinīgi vērtējam uzņēmuma darba organizāciju un profesionalitāti, kā arī speciālistu elastīgo pieeju neparedzētu jautājumu risināšanā.

Ķekavas novada uzņēmēju padome

Valdes loceklis
Visi darbi ir veikti atrunātajos termiņos, kvalitatīvi un atbilstoši mūsu vēlmēm. Telpas pēc darbiem atstātas tīras un sakoptas. Uzņēmuma darbinieku kompetence un profesionalitātes līmenis mūs apmierina, un vērtējam uzņēmumu kā stabilu sadarbības partneri.

Rīgas dzemdību nams

Valdes priekšsēdētāja
Darbi izpildīti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, jo īpaši 19.04.2011. MK noteikumiem Nr.301 "Noteikumi par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu".

SIA 8 CBR

Valdes priekšsēdētājs
AUGŠĀ